BUDOWNICTWO:

Głównie realizujemy:

 • roboty drogowe
 • usługi ogólno-budowlane
 • roboty przemysłowe
 • roboty sieciowe
 • obsługujemy klientów indywidualnych i biznesowych

Do najczęściej wykonywanych przez naszą firmę usług należą:

 • układanie kostki brukowej
 • wykonywanie odwodnień terenu
 • fundamentowanie i wylewanie posadzek
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne
 • budowę budynków mieszkalnyc i rolniczych


Z naszych realizacji:

Przbudowa targowiska miejskiego w Olecku

Rzeczowa realizacja projektu polegała na wykonaniu nastepujących zadań:
 • placu handlowego ze stołami handlowymi do sprzedaży produktów rolno-spożywczych o powierzchni 2330 m3 w tym powierzchni handlowej 398 m2;
 • wykonanie zadaszenia 779 m2 w tym powierzchni handlowej zadaszonej 204 m2.
 • budowie nawierzchni utwardzonych stref handlu P3, P4 oraz parkingu P1
 • montażu 22 stołów handlowych oraz budowa dwóch wiat handlowych z drewna wraz z 34 stołami handlowymi,
 • rozbudowie obecnie istniejącego budynku socjalnego,
 • budowie ogrodzenia;
 • wykonaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych;
 • wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku

Realizacja projektu polegała na wykonaniu nastepujących zadań:
 • roboty rozbiórkowe zdewastowanych elementów amfiteatru,
 • rozbudowa widowni (zwiększenie liczby miejsc siedzących z 570 do 1146) z wydzieleniem miejsca na scenę mobilną oraz teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym,
 • roboty budowlane w zakresie nawierzchni komunikacyjnych pieszych i jezdnych z placem nawrotowym (droga wewnętrzna do obsługi imprez),
 • wykonanie przyłączy energetycznych,
 • budowa toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym,
 • wymiana ogrodzenia,
 • budowa 2 parkingów na 15 miejsc, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych,
 • zagospodarowanie terenu zielonego w oparciu o istniejący starodrzew i nowe nasadzenia,
 • mała architektura – ławki parkowe (5szt.), kosze (7 szt.), stojaki na rowery (6 szt.),
 • nasadzenia zieleni – obsadzenia skarp w celu ich zabezpieczenia i rekultywacji, sadzenie drzew i krzewów liściastych, obsadzenie kwietników krzewami, obsadzenie kwietników bylinami i innymi roślinami,
 • wykonanie trawników dywanowych siewem,
 • oświetlenie zewnętrzne – montaż i stawianie słupów oświetleniowych (17 szt.).

Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku

Zakres wykonanych prac obejmował:
 • wybudowanie nowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
 • boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z poliuretanu.
 • wybudowanie trzypasmowej bieżni,
 • wybudowanie skoczni do skoku w dal oraz stanowiska do miotania kulą,
 • odwodnienie i uporządkowanie terenu.

Modernizacja boiska i remont sali gimnastycznej w I LO w Olecku

Zakres kompleksowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego obejmował m.in.:
 • budowę boisk do piłki ręcznej/mini piłki nożnej, tenisa, koszykówki i siatkówki (nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu),
 • wykonanie bieżni,
 • montaż ogrodzenia (wysokość 4 m),
 • ławek trenerskich,
 • piłkochwytów (jako 2-metrowej nadstawy ogrodzenia za bramkami),
 • 4 masztów oświetleniowych boiska,
 • montaż siłowni terenowej składającej się z 11 elementów
Modernizacja sali gimnastycznej przewidywała wymianę parkietu, piłkochwytów i drabinek gimnastycznych, remont części widowiskowej, szatni i łazienek.

Remont wiewiórczej ścieżki biegnącej w okół jeziora w Olecku

Zakres prac obejmował m.in.:
 • Remont i modernizacja nawierzchni i szerokości ścieżki dydaktycznej wraz z niewielką korektą trasy jej przebiegu,
 • Modernizacja oznakowania ścieżki polegająca na wymianie istniejących oraz zlokalizowaniu nowych tablic informacyjnych, tablic informacyjno-ostrzegawczych i tablic wchodzących w skład 11 Przystanków, w miejscach gdzie występują większe skupiska roślin czy ciekawe okazy drzew i drobnych zwierząt.
 • Budowa na terenie „Dzikiej Plaży” przebieralni i WC.
 • Remont istniejącego nadziemnego tarasu widokowego, posadowionego na palach nad poziomem terenu u ujścia rzeki Lega do jeziora
 • Remont konstrukcji betonowej ławki wraz z budową zadaszenia ławki, wydzielenie miejsca na ognisko oraz zlokalizowanie WC.
 • Remont istniejącej altanki przy dopływie rzeki Możanki.
 • Rozmieszczenie wzdłuż trasy ścieżki śmietników i stojaków na rowery.
 • Budowa schodów terenowych z kostki betonowej łączących ścieżkę z terenami miasta.
 • i innych prac

Transport

Tel: 728-973-240
Tel: 606-141-884
Email: tcwitkowski@wp.pl
www: https://tcwitkowski.pl

Serwis Ogumienia

Tel: 660-001-588
Tel: 87 520-14-98
www: https://tcwitkowski.pl

Usługi Budowlane

Tel: 728-973-240
Tel: 606-141-884
Email: tcwitkowski@wp.pl
www: https://tcwitkowski.pl